แหล่งรวมกลไกช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการที่พักกายและที่พักใจท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว / ในกรณีที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตหรือผ่านองค์กรเพื่อสังคมเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนและผู้ช่วยเหลือเอง / แนวทางการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปกดอ่านได้ที่นี่ / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม https://twitter.com/PauseSpaceTH