ฝึกงาน / Creator Camp

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน / Creator Camp

ขณะนี้มีการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021 // หมดเขตรับสมัคร 20 ตุลาคม 2020

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน (พฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021)

ทุกวันนี้คนเราเรียนรู้เรื่องเซ็กส์ผ่านวิธีการไหน? เพศต่างๆ รับสารเกี่ยวกับเซ็กส์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์สร้างทัศนคติที่ก่อให้เกิดการกดเหยียดในสังคมได้อย่างไร? เราจะเรียนรู้เรื่องเซ็กส์กันใหม่ได้ผ่านวิธีใด?

หากคุณสนใจประเด็นเหล่านี้และคิดว่าสังคมของเราควรจะปฏิรูปวิธีการเข้าใจเซ็กส์กันเสียใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021 Thaiconsent.in.th เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน 3-6 คน โดยโครงการฝึกงานนี้เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการสร้างผลงานเชิงการค้นคว้า (Research / Design Research) ในประเด็น " Sex : Debunk & Relearn (มาเรียนรู้เรื่องเพศกันใหม่)" โดยนักศึกษาจะผ่านการฝึกงานเมื่อผลงานของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่สาธารณะ เช่น ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อ หรือเข้าร่วมการจัดแสดงอย่างเป็นกิจจะลักษณะกับองค์กรต่างๆ

 

 

เป้าหมายของการจัดโครงการฝึกงาน

 • Thaiconsent ได้พัฒนาโปรแกรมฝึกงานและการฝึกทักษะสำหรับนักสื่อสารในประเด็น Consent และความเสมอภาคทางเพศ
 • เพื่อส่งเสริม เชื่อมโยง และสนับสนุนผลงานของนักศึกษา

 

พันธกิจของ Thaiconsent

 • Head : สร้างองค์ความรู้แหละหลักการที่อ้างอิงได้
 • Hand : ชวนคนในสังคมให้มาร่วมมือกัน
 • Heart : สนับสนุนและอยู่ข้างคนที่ผ่านช่วงเวลาร้ายๆ

 

ขอบเขตของการฝึกงาน 1 โครงการที่นักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าด้วยตัวเอง 1 โครงการช่วยงานที่ Thaiconsent ทำอยู่แล้ว 1 โครงการที่ได้ฝึกความเชี่ยวชาญในด้านที่กำลังศึกษาอยู่ (ตามตำแหน่งที่สมัครเข้ามา)

 • อาจจะได้ลงพื้นที่เรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในลักษณะศึกษาดูงาน แต่ยังไม่การันตี (อยู่ที่พาร์ทเนอร์อีกทีค่ะ)

 

ข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนและเจ้าของผลงาน

โครงการฝึกงานนี้ไม่มีค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้ แต่นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมระดมทุนได้ รวมถึง ผลงานที่เกิดขึ้นจากการฝึกงานเป็นลิขสิทธิของตัวนักศึกษาเอง สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นโครงการขอรับทุนจากองค์กรอื่น รับเงินค่าตีพิมพ์บทความจากสำนักพิมพ์ หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

 

 

รูปแบบการทำงาน

นักศึกษาฝึกงานมาจากจังหวัดใดก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถประชุมทางไกลร่วมกับเพื่อนฝึกงานและผู้ดูแลโครงการได้

 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

 • คุ้นชินกับการทำงานผ่านอีเมล์ และช่องทางออนไลน์
 • สามารถจัดการตารางงานด้วยตัวเองได้ โดยให้เวลากับโครงการของ Thaiconsent อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะไม่มีการมอนิเตอร์ นักศึกษาต้องจัดการตัวเอง / การชี้วัดชั่วโมงทำงานดูจากเนื้องาน หากเนื้องานไม่สะท้อนถึงคุณภาพและจำนวนชั่วโมงงาน ก็จะไม่ผ่านการประเมินฝึกงาน
 • ถ้าเรียนจบแล้วรู้สึกว่ามีเวลาว่างมากพอที่จะทำ สามารถลองสมัครมาได้ แต่จะพิจารณาให้โอกาสผู้ที่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาก่อน

 

โปรแกรมฝึกงานโดยคร่าวๆ

 • พฤศจิกายน : เรียนรู้และเข้าใจจักรวาลงานเพศ (ค้นคว้าที่บ้าน ทำงานกลุ่มออนไลน์)
 • ธันวาคม-มกราคม : พัฒนางานค้นคว้าที่เป็นงานเดี่ยวและช่วยงานที่ Thaiconsent ทำอยู่
 • ภุมภาพันธ์-มีนาคม : เผยแพร่/ตีพิมพ์ งานที่ตัวเองทำ ถอดบทเรียนการฝึกงาน และทำ Portfolio
 • ระหว่างนี้ อาจจะได้ลงพื้นที่เรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในลักษณะศึกษาดูงาน แต่ยังไม่การันตีว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ยังไง (อยู่ที่พาร์ทเนอร์อีกทีค่ะ)

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นักเขียนนักค้นคว้า Journalist / Writer : สร้างเนื้อหาโครงการในรูปแบบการเขียน, เผยแพร่ความคืบหน้าหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกงานลงในแฟนเพจ, สื่อสารความคืบหน้าในรูปแบบจดหมายข่าวให้กับองค์กรพันธมิตร จำนวนไม่เกิน 3 คน
 • นักออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ Visual Designer : สื่อสารโครงการฝึกงานในรูปแบบของภาพ (ภาพถ่าย/ภาพวาด/กราฟิก/ภาพเคลื่อนไหว/สิ่งที่ใช้ตาในการรับสาร) จำนวนไม่เกิน 3 คน
 • หมายเหตุ : นักศึกษาทุกตำแหน่งจะมีช่วงที่ได้ทำงานค้นคว้าของตัวเอง การแบ่งตำแหน่งจะได้ใช้ตอนสื่อสารงานของทั้งกลุ่มออกไปข้างนอก

 

การออกใบรับรองการฝึกงาน

 • นักศึกษาจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจากบริษัทฟองเมฆ จำกัด ในใบรับรองการฝึกงานจะแบ่งการรับรองออกเป็น
  • A) Professional Skills หมายความว่า นักศึกษาสามารถเริ่มและจบโครงการของตัวเองได้, ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นที่มีความเป็นมืออาชีพได้, สามารถสื่อสารผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ และ
  • B) Thaiconsent Representative หมายความว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่อง Consent ในระดับที่เข้าใจประเด็นใดบ้าง

 

การสมัคร

ส่งเมล์สมัครฝึกงานมาที่ thaiconsentinterns@gmail.com ภายใน 15 ตุลาคมนี้ โดยแนบข้อมูลด้านล่างและจั่วหัวว่า [สมัครฝึกงาน] ตามด้วยชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร

 1. ข้อความแนะนำตัว เรียนอะไรทำอะไรอยู่
 2. เหตุผลที่อยากมาทำกับเรา
 3. ความคาดหวังที่จะได้รับจากโครงการฝึกงานในด้านทักษะและเนื้อหา
 4. ข้อมูลอื่นๆ ที่เราควรทราบ เช่น ประวัติการทำงาน/cv/portfolio/ทำอะไรได้บ้าง
 5. ประเด็น Sex : Debunk & Relearn (มาเรียนรู้เรื่องเพศกันใหม่) มีความสำคัญอย่างไร

 

การคัดเลือก

** เนื่องจากมีผู้สมัครเยอะขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี ทางเราจึงจะคัดเลือกจากข้อมูลในเอกสารทางอีเมล์เป็นหลัก** ทุกใบสมัครจะได้รับการตอบรับว่าอ่านแล้ว ภายในวันที่ 20 ตุลาคม จะมีการติดต่อไปทางอีเมล์เพื่อขอสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 25 ตุลาคม (นัดสัมภาษณ์ออนไลน์ช่วง 21-30 ตุลาคม) และจะประกาศผลไฟนอลภายใน 31 ตุลาคม โดยทุกเดือนของการฝึกงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน (work from home)

การฝึกงานที่ผ่านมา

Creator Camp Batch #1 : Consent Interpretation

Internship Supervisor Wipaphan WONGSAWANGFall 2019/2020 Internship (Ongoing)A 4 months of internship in November 2019 – March 2020, 15 hours minimum per week. It aims to promote understanding of the gender activism ecology both in global context and local context and to enhance the ability to create and communicate knowledge about gender-based violence and consent.The trainee will […]

Thaiconsent

March 12, 2020