ฝึกงาน / Creator Camp

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน / Creator Camp

ขณะนี้มีการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021 // หมดเขตรับสมัคร 20 ตุลาคม 2020

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน (พฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021)

ทุกวันนี้คนเราเรียนรู้เรื่องเซ็กส์ผ่านวิธีการไหน? เพศต่างๆ รับสารเกี่ยวกับเซ็กส์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์สร้างทัศนคติที่ก่อให้เกิดการกดเหยียดในสังคมได้อย่างไร? เราจะเรียนรู้เรื่องเซ็กส์กันใหม่ได้ผ่านวิธีใด?

หากคุณสนใจประเด็นเหล่านี้และคิดว่าสังคมของเราควรจะปฏิรูปวิธีการเข้าใจเซ็กส์กันเสียใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2020 - มีนาคม 2021 Thaiconsent.in.th เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน 3-6 คน โดยโครงการฝึกงานนี้เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการสร้างผลงานเชิงการค้นคว้า (Research / Design Research) ในประเด็น " Sex : Debunk & Relearn (มาเรียนรู้เรื่องเพศกันใหม่)" โดยนักศึกษาจะผ่านการฝึกงานเมื่อผลงานของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่สาธารณะ เช่น ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อ หรือเข้าร่วมการจัดแสดงอย่างเป็นกิจจะลักษณะกับองค์กรต่างๆ

 

 

เป้าหมายของการจัดโครงการฝึกงาน

 • Thaiconsent ได้พัฒนาโปรแกรมฝึกงานและการฝึกทักษะสำหรับนักสื่อสารในประเด็น Consent และความเสมอภาคทางเพศ
 • เพื่อส่งเสริม เชื่อมโยง และสนับสนุนผลงานของนักศึกษา

 

พันธกิจของ Thaiconsent

 • Head : สร้างองค์ความรู้แหละหลักการที่อ้างอิงได้
 • Hand : ชวนคนในสังคมให้มาร่วมมือกัน
 • Heart : สนับสนุนและอยู่ข้างคนที่ผ่านช่วงเวลาร้ายๆ

 

ขอบเขตของการฝึกงาน 1 โครงการที่นักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าด้วยตัวเอง 1 โครงการช่วยงานที่ Thaiconsent ทำอยู่แล้ว 1 โครงการที่ได้ฝึกความเชี่ยวชาญในด้านที่กำลังศึกษาอยู่ (ตามตำแหน่งที่สมัครเข้ามา)

 • อาจจะได้ลงพื้นที่เรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในลักษณะศึกษาดูงาน แต่ยังไม่การันตี (อยู่ที่พาร์ทเนอร์อีกทีค่ะ)

 

ข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนและเจ้าของผลงาน

โครงการฝึกงานนี้ไม่มีค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้ แต่นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมระดมทุนได้ รวมถึง ผลงานที่เกิดขึ้นจากการฝึกงานเป็นลิขสิทธิของตัวนักศึกษาเอง สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นโครงการขอรับทุนจากองค์กรอื่น รับเงินค่าตีพิมพ์บทความจากสำนักพิมพ์ หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

 

 

รูปแบบการทำงาน

นักศึกษาฝึกงานมาจากจังหวัดใดก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถประชุมทางไกลร่วมกับเพื่อนฝึกงานและผู้ดูแลโครงการได้

 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

 • คุ้นชินกับการทำงานผ่านอีเมล์ และช่องทางออนไลน์
 • สามารถจัดการตารางงานด้วยตัวเองได้ โดยให้เวลากับโครงการของ Thaiconsent อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะไม่มีการมอนิเตอร์ นักศึกษาต้องจัดการตัวเอง / การชี้วัดชั่วโมงทำงานดูจากเนื้องาน หากเนื้องานไม่สะท้อนถึงคุณภาพและจำนวนชั่วโมงงาน ก็จะไม่ผ่านการประเมินฝึกงาน
 • ถ้าเรียนจบแล้วรู้สึกว่ามีเวลาว่างมากพอที่จะทำ สามารถลองสมัครมาได้ แต่จะพิจารณาให้โอกาสผู้ที่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาก่อน

 

โปรแกรมฝึกงานโดยคร่าวๆ

 • พฤศจิกายน : เรียนรู้และเข้าใจจักรวาลงานเพศ (ค้นคว้าที่บ้าน ทำงานกลุ่มออนไลน์)
 • ธันวาคม-มกราคม : พัฒนางานค้นคว้าที่เป็นงานเดี่ยวและช่วยงานที่ Thaiconsent ทำอยู่
 • ภุมภาพันธ์-มีนาคม : เผยแพร่/ตีพิมพ์ งานที่ตัวเองทำ ถอดบทเรียนการฝึกงาน และทำ Portfolio
 • ระหว่างนี้ อาจจะได้ลงพื้นที่เรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในลักษณะศึกษาดูงาน แต่ยังไม่การันตีว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ยังไง (อยู่ที่พาร์ทเนอร์อีกทีค่ะ)

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นักเขียนนักค้นคว้า Journalist / Writer : สร้างเนื้อหาโครงการในรูปแบบการเขียน, เผยแพร่ความคืบหน้าหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกงานลงในแฟนเพจ, สื่อสารความคืบหน้าในรูปแบบจดหมายข่าวให้กับองค์กรพันธมิตร จำนวนไม่เกิน 3 คน
 • นักออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ Visual Designer : สื่อสารโครงการฝึกงานในรูปแบบของภาพ (ภาพถ่าย/ภาพวาด/กราฟิก/ภาพเคลื่อนไหว/สิ่งที่ใช้ตาในการรับสาร) จำนวนไม่เกิน 3 คน
 • หมายเหตุ : นักศึกษาทุกตำแหน่งจะมีช่วงที่ได้ทำงานค้นคว้าของตัวเอง การแบ่งตำแหน่งจะได้ใช้ตอนสื่อสารงานของทั้งกลุ่มออกไปข้างนอก

 

การออกใบรับรองการฝึกงาน

 • นักศึกษาจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจากบริษัทฟองเมฆ จำกัด ในใบรับรองการฝึกงานจะแบ่งการรับรองออกเป็น
  • A) Professional Skills หมายความว่า นักศึกษาสามารถเริ่มและจบโครงการของตัวเองได้, ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นที่มีความเป็นมืออาชีพได้, สามารถสื่อสารผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ และ
  • B) Thaiconsent Representative หมายความว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่อง Consent ในระดับที่เข้าใจประเด็นใดบ้าง

 

การสมัคร

ส่งเมล์สมัครฝึกงานมาที่ thaiconsentinterns@gmail.com ภายใน 15 ตุลาคมนี้ โดยแนบข้อมูลด้านล่างและจั่วหัวว่า [สมัครฝึกงาน] ตามด้วยชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร

 1. ข้อความแนะนำตัว เรียนอะไรทำอะไรอยู่
 2. เหตุผลที่อยากมาทำกับเรา
 3. ความคาดหวังที่จะได้รับจากโครงการฝึกงานในด้านทักษะและเนื้อหา
 4. ข้อมูลอื่นๆ ที่เราควรทราบ เช่น ประวัติการทำงาน/cv/portfolio/ทำอะไรได้บ้าง
 5. ประเด็น Sex : Debunk & Relearn (มาเรียนรู้เรื่องเพศกันใหม่) มีความสำคัญอย่างไร

 

การคัดเลือก

** เนื่องจากมีผู้สมัครเยอะขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี ทางเราจึงจะคัดเลือกจากข้อมูลในเอกสารทางอีเมล์เป็นหลัก** ทุกใบสมัครจะได้รับการตอบรับว่าอ่านแล้ว ภายในวันที่ 20 ตุลาคม จะมีการติดต่อไปทางอีเมล์เพื่อขอสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 25 ตุลาคม (นัดสัมภาษณ์ออนไลน์ช่วง 21-30 ตุลาคม) และจะประกาศผลไฟนอลภายใน 31 ตุลาคม โดยทุกเดือนของการฝึกงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน (work from home)

การฝึกงานที่ผ่านมา