เฟมินิสต์เบื้องต้น

เฟมินิสต้า (Feminist
ในยามนี้ หากพูดถึง “
ความไม่เท่าเทียมในเร
คำตอบที่ตรงที่สุดก็ค
เป็นเฟมินิสต์ไปทำไมถ
“มันเป็นเรื่องปกติธร
ความแตกต่างเป็นสิ่งท
          เพศหญิงในห
“สตรีนิยมกลายเป็นเรื