ทำไมเราถึงชอบโทษเหยื่อ?

เพราะไม่สนใจ อยากสั่งสอน อยากรู้สึกเหนือกว่า เหตุผลเต็มๆ มีมากกว่าที่คุณรู้

ทำไมคนเราถึงโทษเหยื่อ ? ในปัจจุบันเราสามารถเห็นการโทษเหยื่อได้โดยทั่วไปในโซเชียลมีเดีย การพูดถึงเหยื่อในกรณีต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ขึ้น การตั้งคำถาม การตีตรา หรือการกล่าวโทษถึงเหยื่อนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมจริงหรือ เราสนใจผิดประเด็นไปหรือไม่ หากจะมุ่งไปสนใจว่าเหยื่อทำแบบนั้นทำไมหรือนำตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นทำไม เราควรไปสนใจที่ตัวผู้กระทำผิดดีกว่าไหม

การกล่าวโทษเหยื่อมีที่มาจากการที่ไม่รู้ไม่สนใจอันเนื่องมาจากการที่คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเรา ความใจแคบ หรือการที่รู้สึกว่าตนเองนั้นเหนือกว่าเหยื่อ การที่เรากล่าวโทษเหยื่อเป็นการทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่มีความสำคัญและเป็นการลดทอนความผิดของผู้กระทำความผิด การกระทำเหล่านี้ทำให้เหยื่อไม่ต้องการและไม่กล้าที่จะออกมาพูดหรือแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเขา

นอกจากนี้สาเหตุของการโทษเหยื่อเป็นเพราะยังมีความเชื่อที่ว่าโลกนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆ ผู้คนดีๆ คนดีมักได้รับความดีตอบกลับ สิ่งดีๆ มักจะเกิดขึ้นกับคนดีๆ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ถูกสอนและปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก และการเชื่อว่าโลกนี้มีความยุติธรรม การเชื่อว่าการกระทำของตัวเราส่งผลต่อสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเรา แต่ถึงเราจะคิดว่าาเรื่องดีๆ มักเกิดกับคนดีหรือเรื่องร้ายๆ มักเกิดกับคนที่ไม่ดีแต่เราก็รับรู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตาม สิ่งเหล่านี้คือการทำความเข้าใจและตระหนักต่อโลกใบนี้อย่างผิวเผิน ดังนั้นการกล่าวโทษเหยื่อจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันตัวเองและเป็นการดำรงไว้ซึ่งความคิดและมุมมองที่ว่าโลกนี้ดี เพื่อปลอบใจตัวเองว่าเรื่องร้ายๆ จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือการลดทอนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหรือความสุขของผู้อื่นเพื่อตัวเราเองและทำให้คนที่กล่าวโทษเหยื่อรวมถึงคนที่ขาดการพิจารณามองไม่เห็นว่าความผิดเป็นของผู้กระทำความผิด ไม่ใช่เหยื่อ

ผู้ที่มีประสบการณ์จากการถูกคุกคามทางเพศหรือผู้ที่ผ่านการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศมานั้นจะรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของการถูกกล่าวโทษและตำหนิ ในความเป็นจริงแล้วการที่จะเกิดการตำหนิหรือกล่าวโทษเหยื่อนั้นอยู่ในจิตใจของมนุษย์และมีความยึดมั่นในความคิดนี้มากกว่าที่เราจินตนาการไว้เสียอีกเป็นเพราะว่าความคิดและการกระทำที่จะกล่าวโทษหรือตำหนิอาจจะถูกวางไว้ในจิตใจของมนุษย์ในระดับพื้นฐานอยู่แล้ว

เราสามารถหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษผู้อื่นได้ โดยเพิ่มความเห็นใจ ใส่ใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น หากคุณเคยเป็นคนที่เคยกล่าวโทษผู้อื่น คุณสามารถหยุดการกระทำนี้ได้ หากเราพิจารณาและมีเหตุผลอย่างแท้จริงจะรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้นและอาจคิดได้ว่าท้ายที่สุดเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับตัวเอง

#ThaiconsentIntern

https://www.psychologytoday.com/us/blog/supersurvivors/201803/why-do-people-blame-the-victim