ผลกระทบจากการกล่าวโทษเหยื่อ

การถามคนที่ถูกละเมิดว่า “ทำไมเอาตัวเองไปเสี่ยง” อาจทำให้ใครเค้าเสียใจกว่าที่คุณคิดไว้

 

การถูกกล่าวโทษสามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงมากต่อคนที่เป็นเหยื่อของการข่มขืนเหยื่อจะประสบกับความสูญเสียทางความปลอดภัยของตนเอง สูญเสียการควบคุมตนเองและเกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นคงในจิตใจเพราะว่าการถูกกระทำทางเพศมันคือการกระทำที่ฝืนและทำลายอีกฝ่ายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เมื่อเกิดการลวงละเมิดและถูกกระทำโดยความรุนแรง เหยื่อทุกคนต่างได้รับความรู้สึกแย่ที่ส่งผลแตกต่างกันออกไป “บุคคลนั้นย่อมประสบกับความละอายหลังจากถูกกระทำทางเพศ ยิ่งในเด็ก พวกเขามักจะโทษตัวเองเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น” เบเวอร์ลี่ เอ็นเจล นักบำบัดด้านการสมรสและครอบครัวจากโลสโอโซส แคลิฟอร์เนีย ได้กล่าวไว้ “พวกเขาจะโทษตัวเอง ทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนในความผิดอะไรเลยนั่นเป็นวิธีการทำงานทางจิตของเด็ก” อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่เองก็ประสบกับความละอายได้ไม่ต่างจากเด็กและมีหลายๆคนที่ถูกทำร้ายมาและถูกกล่าวโทษต่อโดยสังคมกับความเจ็บปวดที่พวกเขาอดทนมานานและมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

การกล่าวโทษเหยื่อเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลทางตรงต่อความเจ็บปวดทางจิตใจในคนที่พยายามก้าวผ่านอุปสรรคที่ได้พบมาจากการถูกข่มขืน ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวอีกว่าปัญหาที่เกี่ยวกับด้านจิตใจนั้นมักจะก่อให้เกิดปฏิกริยาตื่นตัวทันทีทันใดแก่ผู้ที่เป็นเหยื่อเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศที่มีความคล้ายคลึงกับเรื่องที่ตนเองพบเจอ พวกเขาจะมีปฏิกริยาที่แตกต่างออกไปจากเดิมมากๆ นั่นทำให้การพูดเปิดใจในเรื่องการถูกกระทำเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถพูดถึงอารมณ์และจิตใจของตนที่แปรปรวนได้
และยังทำให้คนๆนั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปรับการรักษาในโรคซึมเศร้าและสภาวะความเครียดที่ส่งผลจากการถูกกระทำอีกด้วย

มีการศึกษาโดยนักวิจัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการนั่งฟังเหยื่อทั้งหมด 8 คน และสามารถจับจุดได้ว่าพวกเขาจะหยุดเปิดเผยเรื่องราวของตนเองหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้

1) การแสดงท่าทีที่ติดลบของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ให้คำปรึกษาทำให้เหยื่อสงสัยว่าสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปมันถูกต้องแล้วหรือไม่
2) ปฏิกิริยาที่ไม่ดีจากทางบ้าน ครอบครัว เพื่อน ทำให้เหยื่อรู้สึกละอายและโทษตนเองกับเรื่องที่เกิดขึ้น
3) ความเคลือบแคลงใจในตัวเหยื่อเอง ว่าสิ่งที่ตนได้ประสบมานั้นมันเข้าข่ายกับสิ่งที่เรียกว่า “การข่มขืน” หรือไม่
เหยื่อต้องพบเจอสภาพแวดล้อมที่กดดันหลังจากผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ ซึ่งนั่นทำให้เหยื่อปรับตัวยากแต่มันจะยากขึ้นไปอีกถ้าพวกเขาได้เจอกับการกล่าวโทษในสังคม การกล่าวโทษเหยื่อทำให้ภาวะเครียดของคนๆนั้นย่ำแย่ลงไปอีก บวกกับไปซ้ำเติมความละอายใจ ทำให้คนๆนั้นถอยห่างออกจากความรู้สึกตนเองและทำให้ยากที่จะประติดประต่อมันกลับคืนมารวมถึงยากที่จะสานสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่รอบข้างตนเองอีกด้วย

#ThaiconsentIntern

The Dangerous Effects of Victim-Blaming

https://health.usnews.com/wellness/articles/2016-04-19/the-psychological-impact-of-victim-blaming-and-how-to-stop-it

Victim Blaming